กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 33x33 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 33x33 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 30x30 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 24x24 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 20x24 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 20x30 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 20x33 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีน้ำตาล 40 x 40 ซม. หนา 2 ชั้น