J304G ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ( 9 ลิตร )

16,500.00 บาท

J304 ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาปิดแก้ว ( 9 ลิตร )

16,500.00 บาท

J302G ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (ขนาด 5.6 ลิตร )

15,500.00 บาท

J302 ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ฝาปิดแก้ว (ขนาด 5.6 ลิตร )

15,500.00 บาท

J301G ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงกลม (ขนาด 38 cm./ 6 ลิตร )

15,500.00 บาท

J301 ที่เก็บความอุ่นอาหารทรงกลม ฝาปิดแก้ว (ขนาด 38 cm./ 6 ลิตร )

15,500.00 บาท

DB380 แผ่นอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า กำลังไฟ 380 วัตต์

2,800.00 บาท

D8001 หม้ออุ่นซุปไฟฟ้า (52x46 ซม.)

5,500.00 บาท

D202G ที่อุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสด้วยไฟฟ้า ฝาปิดแสตนเลส(41x40x24 ซม.)

16,500.00 บาท

D202 ที่อุ่นอาหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสด้วยไฟฟ้า ฝาปิดแก้ว (41x40x24 ซม.)

16,500.00 บาท

D201G ที่อุ่นอาหารทรงกลมด้วยไฟฟ้า ฝาปิดแสตนเลส (47x42x24 ซม.)

15,500.00 บาท

D201 ที่อุ่นอาหารทรงกลมด้วยไฟฟ้า ฝาปิดแก้ว (47x42x24 ซม.)

15,500.00 บาท