กระดาษเช็ดปากสีขาว 40 x 40 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 40 x 40 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 33x33 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 33x33 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 30x30 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 30x30 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 24x24 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 24x24 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 20x30 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 20x24 ซม. หนา 1 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 33x40 ซม. หนา 2 ชั้น

กระดาษเช็ดปากสีขาว 20x33 ซม. หนา 1 ชั้น